Olika sätt att skapa lager

Det finns lite olika sätt att skapa nya lager på. Inte sällan sker detautomatiskt när du utför olika åtgärder. Det är ju ytterligare ett skäl att habra koll på hur lager fungerar så att du undviker förvirringensom kan uppstå annars. Ett exempel är om du klistrar innågonting, jag ska visa dig hur det ser ut. I den här bilden ska jag först göra en liten markering av ett visst parti. Även markeringar kommer jag att prata om senare. Så. Sedan ska jag kopiera innehållet i den här markeringen. Då går jagvia Redigera > Kopiera. För att klistra in det här som jag preciskopierade väljer jag Redigera > Klistra in. Det här med att kopiera och klistra in via redigeramenyn känner du säkertigen från andra program. Kanske har du till och med lärt dig kortkommandonaför det. Men min poäng här är det som hände nere i lagerpanelen när jag klistrade in. Du ser att jag får ett nytt lager. Så det jag kopierade och klistrade inhamnar alltså automatiskt på ett eget lager precis ovanför lagretsom jag hade markerat när jag klistrade in. När jag har fler än ett lager blir det förstås viktigt att ha koll på vilketlager som är markerat, så att olika åtgärder jag utför påverkar rätt sak. Jag valde ju att klistra in i samma dokument nu. Men jag hade förståslika gärna kunnat växla till ett annat dokument och klistra in där istället. Och återigen ser du att det här hamnar på ett eget lager.

Att nya lager skapas automatiskt, det kan också hända för vissa verktyg. Om jag tar textverktyget här och så skriver jag lite text i min bildså ser du att det dyker upp ett speciellt textlager i min lagerpanel. Så det är ingenting jag själv behöver se till. Text skiljer sig från exempelvis penselverktyget. Om jag markerarett visst lager och tar Penseln och bara kladdar lite så här, så ser duatt penselkladdet hamnade direkt på lagret jag hade markerat. Så det hamnade inte på ett eget lager automatiskt. Ibland vill jag förstås att även det jag gör med en pensel ska hamna på etteget lager. Kanske för att jag vill kunna flytta runt det och ändra färgoch sånt där oberoende av allt annat. Då är det bra att kunna skapaett tomt lager som jag sedan målar på. Ett tomt lager skapar jag via den härknappen längst ner i lagerpanelen. Notera som sagt att nya lager alltid skapas ovanför lagret som var markerat. Så skulle jag ställa mig här nere och skapa ett till tomt lager, så ser du att det hamnar mitt i högen så att säga.

Det går också att göra samma sak via lagermenyn om du glömmer bortden här knappen. Men den här menyn används rätt sällan. Ett tomt lager är som sagt helt tomt så ute i arbetsytan, i själva bilden, kan jag inte se någon effekt av ett helt tomt lager. Så ett tomt lager är alltså genomskinligt, det har ingen bakgrundsfärgeller någonting sådant förrän jag adderar saker. Jag kan också kopiera lager som jag redan har. Ett sätt är att bara dra nedett befintligt lager ner till Nytt lager- symbolen, så får jag en exakt kopia.

Okej, så vad har jag nu i min lagerpanel? Jo, jag har ett heltäckande pixellagermed en bild. Jag har två kopior av ett pixellager med ett inklistrat objekt. Jag har textlagret och jag har två tomma lager.

Så då har du sett några exempel på hur nya lager kan skapas.