Arbeta med Opacitet

Opacitet är ett begrepp som dyker upp lite här och där i Photoshop. Det handlar om genomskinlighet. Så full opacitet är egentligen motsatsentill genomskinlig. Så genom att sänka opaciteten gör du saker mer genomskinliga. Opacitet finns exempelvis i kontexten lager. Här kan jag sänka opacitetenför ett visst lager och på så vis göra innehållet mer genomskinligt. Fyll som jag också har här är väldigt snarlikt. Det fungerar väldigt likadantsom opacitet förutom i vissa specialfall, som man inte stöter på särskilt ofta. Så håll dig till opaciteten och låt Fyll-spaken vara. Sedan finns det också opacitet i anslutning till många verktyg. Om jag exempelvis tar penselverktyget ser jag opacitet uppe i alternativfältetockså. Så genom att sänka det här kommer jag att få halvgenomskinligapenseldrag, så att det blir en annan effekt. Glöm då inte om du använder det här att ställa tillbaka till 100 procentnär du är klar. Annars kanske du inte förstår varför det blir så svaga streckeller någonting nästa gång du ska använda penseln. Det här med att sänka opaciteten, det kan vara användbart inte bara om du ska göragrafisk design och sånt, utan även när du förbättrar foton. Här har jagexempelvis öppnat ett foto och så har jag tagit en lagerkopia och gjort enCamera Raw-justering på själva kopian. Så jag alltså två varianter av bilden, originalet och så den här ganska hårt justerade varianten. Om jag nu känner att justeringen var lite väl kraftfull, då kan jag tona ihopde två varianterna. För ju genomskinligare jag gör det översta lagret desto mer avoriginalet släpper jag fram. Så här kan jag väldigt precist hitta balansenjag är ute efter.