Skriv text

Att skriva text i Photoshop är på ett sätt precis så enkelt som man förväntar sig. Men det finns också vissa omständigheter som kan krångla till det lite om du intekänner till dem. Jag ska återkomma till dem, men förstsjälva grundprincipen. Och textverktyget hittar jag ju här. Om jag klickar till i min arbetsyta får jag en Lorem Ipsum-text. Då kan jag in direkt och skriva min egen text för att ersätta den.

Att Lorem Ipsum-texten dyker upp är för att jag direkt ska kunna fåen visuell återkoppling på hur min text ser ut just nu vad gällerstorlek, teckensnitt och färg och sådana saker. De alternativen beror nämligen på vad som var inställt sist jag användetextverktyget. Allt det där ser jag ju här uppe i alternativfältet också, så härkan jag välja teckensnitt, jag kan ställa in fetstil och kursivt och så däroch också välja storlek. En bit bort här kan jag också välja en annan färgpå texten om jag vill. Du kan notera att texten jag redan har skrivit inte påverkas när jaggör ändringar här uppe. Utan det är när jag gör nästa inmatning av textsom de kommer att slå igenom. Vill jag påverka den tidigare textenmåste jag markera den först. Det där är du säkert van vid från olikaordbehandlarprogram. Då kommer den förändringen att slå igenom. När jag vill avsluta inmatningen kan jag klicka på bocken här uppe eller barabyta verktyg till exempel. Då har jag fått ett textlageri lagerpanelen, som du ser, som gör att jag kan flytta runt och greja medden här texten utan att andra saker påverkas.

Om du vill ändra storleken på en text i efterhand kan du välja mellan två spårsom leder till samma resultat. Ett sätt är att jobba med Omforma fritt, precis som du skulle göra med andra objekt. Så om jag går upp och väljer Omforma fritt kan jag nu dra i storleken precissom jag är van vid. När jag hittar rätt storlek kan jag bara bekräfta det därpå vanligt vis. Det andra alternativet är att jag väljertextverktyget igen. Då kan jag ändra storleken direkt här uppe och exempelvisställa in en exakt storlek. Lägg märke till att jag inte har klickat ut mintextmarkör nu. För om jag gör det kommer det att bli som tidigare, ändringarhär uppe påverkar inte texten som jag redan har matat in utan bara den somjag matar in. I så fall måste jag återigen markera. Har du inte klickat ut dinmarkör så påverkas alltså textlagret som är markerat i lagerpanelen. Alla saker jag gör här uppe påverkar då texten. Så jag kan även bytateckensnitt, färg och så vidare med den här metoden. Då slipper jag haen markering som gör det svårare att förhandsgranska resultatet. Så kan det ju vara, den lilla markeringen gör att jag inte serfärger lika bra och så vidare.