Vitsen med att använda lager

Låt mig få börja med att visa dig själva vitsen med lager, alltså varförlager är så fantastiskt och hur det underlättar arbetet. Här kommer jag att använda ett par verktyg som jag inte har visat dig tidigare. Men jag vill inte att du ska bli orolig att det går för fort fram eller så. För målet är inte att du ska lära dig verktygen och sånt nu, utan barasjälva poängen med lager. Jag kommer självklart att återkommatill detaljerna kring de här verktygen och även olika typer av lager och hurdu skapar dem och så vidare. Jag vill bara understryka det därså att du inte blir orolig för att tempot är för högt. Här har jag ett dokument jag har skapat som består av ett vitt ark meden liten stjärna, en text och en bild som du ser. Här har jag placerat allt det här på samma lager. Det kan jag se här nerei lagerpanelen. Kom ihåg, hittar du inte lagerpanelen ser du bara tillatt det finns en bock i fönstermenyn. Men här ser du alltså ett lager. Den här lilla tumnageln är en litenförhandsgranskning av innehållet. Om du tittar väldigt noga kan du seatt lagret består av det jag nämnde, ett vitt ark, en stjärna, ett ordoch en bild. Så allting finns på det här enda lagret. Jag ska nu växla över till mitt andra dokument här. Ute i arbetsytan härser det ju väldigt snarlikt ut. Men skillnaden är nu att jag har placeratalla saker på sitt eget lager. Det ser du nere i lagerpanelen igen. Jag har det vita arket i botten. Sedan kommer stjärnan på ett eget lager, texten på ett eget lager och så bilden på ett eget lager. Själva vitsen är att alla de här sakerna är separerade från varandra. Så jag kanklicka på de olika lagren för att markera dem och på så vis tala omför Photoshop vilket lager jag vill arbeta med. Nu vill jag exempelvis jobba med stjärnan. Då markerar jag det lagret och sedankanske jag tar flytta-verktyget här uppe. Då kan jag bara klick-dra runt stjärnan, alltså själva positionen för stjärnan, utan att någonting annat rör sigeftersom stjärnan ligger på ett eget lager.

Sedan kan jag markera bilden istället och kanske ändra storlek på den. Då går jag till Redigera > Omforma fritt. Som jag sade, jag återkommer till funktionerna längre fram i kursen. Men nu ser du att jag kan dra och ändra storleken på bilden utan att någontingannat påverkas. Ett sista exempel. Jag markerar lagret som innehåller ordet och så kan jagändra färgen genom att gå till Bild > Justeringar > Nyans/Mättnad. Då får jag den här lilla rutan där jag kan förskjuta nyansen. Då ser duatt färgen på texten ändras utan att någonting annat påverkas.

I det första dokumentet jag hade, då är ju allting annorlunda. För om jag försöker flytta någonting här så kommer jag att flytta allting. Jag kan inte ändra storleken på bilden lika lätt utan bara på lagret sominnehåller allting. En färgjustering skulle också påverka alla färgeri hela dokumentet.

Så hela grundpoängen är alltså att lager gör att jag kan ha alltingseparerat. När jag har flera lager blir det väldigt viktigt vilket lagersom är markerat, för det är det som avgör vad jag för tillfället arbetar med.